Postacademisch
De aanduiding 'postacademisch' betekent dat u voor het volgen van de opleidingen een academische vooropleiding in de osteopathie genoten heeft. Onze actuele cursussen bieden de laatste stand van zaken in wetenschap en techniek, onderzoek en praktijk.

Internationaal karakter

De opleidingen worden verzorgd door docenten uit binnen- en buitenland, die elk uitmunten in hun vakgebied. In het verleden hadden wij zo onder meer als gast gehad: Prof. Laurie Hartman en Daryl Herbert (UK), Stephen Sandler (UK), François Ricard (ESP), Jacques Weischenk (FR), Walter McKone (UK), Carina Petter (UK), Liz en Clive Hayden (UK), Tim Oxbrow (UK), Thierry Jallais (FR) en J. Helsmoortel (B).
De opleidingen kenmerken zich door een hoge kwaliteit van het onderwijs. Ze zorgen voor een wetenschappelijke verdieping en een internationale oriëntatie.
Het ‘Centrum voor Osteopathie’ stimuleert de collegae om het beste uit zichzelf te halen en speelt in op hun verschillende interesses.

Praktijkgericht – tijdsduur
De duur van een cursus varieert van één tot enkele dag(en), maar ook modulaire meerdaagse trajecten staan op het programma. Ze worden bij voorkeur georganiseerd op (donderdag), vrijdag en zaterdag. Hierdoor zijn ze goed te combineren met een drukke praktijk.
Telkens wordt een ideaal evenwicht tussen theorie en praktijk nagestreefd.

Inspraak
Na elke cursus toetsen wij bij middel van een enquete de kwaliteit van het gebrachte onderwerp en van de docent. Goed beoordeelde cursussen krijgen de ruimte zich te ontwikkelen. Bij een tegenvallende beoordeling wordt een gericht plan tot kwaliteitsverbetering opgezet.

Voorstellen ?

De opleidingen aan het Centrum zijn vaak ontwikkeld op initiatief van collegae osteopaten.
Daardoor sluiten ze goed aan bij de werkpraktijk, de dagelijkse noden en actuele besognes.